14.3.08

Η πρώτη ημέρα του 1ου Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ, 6.5.05